ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ปั่นเปลี่ยนชีวิต
dot
dot
dot

dot
พระบรมราโชวาท

 

 

ขออัญเชิญ

36 แผนที่ชีวิตของพ่อ....

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส เทิดพระเกียรติองค์ราชัน เถลิงถวัลย์สิริราช 60 ปี

 

๑.ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ

๒.อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจากปัญญา และความกล้าหาญ

๓.เพื่อนใหม่คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่า / มิตรคือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า

๔.อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม

๕.ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา

๖.พูดคำว่าขอบคุณให้มากๆ

๗.รักษาความลับให้เป็น

๘.ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง

๙.ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี

๑๐.ยอมรับความผิดพลาดของตนเองหากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่าเป็นจริง

๑๑.หากล้มลงจงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่

๑๒.เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว

๑๓.อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์

๑๔.ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน

๑๕.อย่าหยิ่งหากจะกล่าวขอโทษ

๑๖.อย่าอายหากจะบอกใครว่าไม่รู้

๑๗.ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง

๑๘.เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป

 ๑๙.การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท

๒๐.คนไม่รักเงินคือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต

๒๑.ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

๒๒.ชีวิตนี้ ฉันไม่เคยทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด

๒๓.จงอย่าให้จุดแข็ง เอาชนะจุดอ่อน

๒๔.เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ไช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด

๒๕.เหรียญเดียวมีสองหน้า ความสำเร็จกับความล้มเหลว

๒๖.อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้น ล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น

๒๗.ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน

๒๘.อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน)

๒๙.ระลึกถึงความตายวันละสามครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้

๓๐.ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆไปก็ผิดหมด

๓๑.ทุกชิ้นงานจะต้องมีกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ

๓๒.จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด

๓๓.ดาวและเดือนที่อยู่สูงอยากได้ต้องปีน บันไดสูง

๓๔.มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ

๓๕.หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม

๓๖.ระเบียบวินัยคือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................

 

embed src="http://www.4shared.com/embed/72662532/fc58b477" width="420" height="250" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always">